Στο μικροβιολογικό εργαστήριο Διάγνωση Lab, λειτουργούν τα εξής τμήματα:

 

Οι εξετάσεις που διενεργούνται στα τμήματα του εργαστηρίου μας είναι: