Στο μικροβιολογικό εργαστήριο Διάγνωση Lab, λειτουργούν τα εξής τμήματα:

 • Μικροβιολογικό
 • Βιοχημικό
 • Ορμονολογικό
 • Ανοσολογικό
 • Αιματολογικό
 • Τεστ Πατρότητας - Τεστ Συγγένειας

 

Οι εξετάσεις που διενεργούνται στα τμήματα του εργαστηρίου μας είναι:

 

 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων
 • Ορολογικές εξετάσεις
 • Ανοσολογικές εξετάσεις
 • Ηλεκτροφορήσεις- Ανοσοηλεκτροφορήσεις
 • Ορμονολογικές εξετάσεις
 • Εξετάσεις πηκτικότητας
 • Καλλιέργειες
 • Νεοπλασματικοί δείκτες
 • Επίπεδα φαρμάκων
 • Μοριακή Βιολογία
 • Αλλεργιογόνα
 • Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών και βλαβών Ν.Σ.
 • Έλεγχος γονιμότητας
 • CHECK UP

ΔΙΑΓΝΩΣΗ Lab ΞΕΝΙΔΟΥ ΠΟΠΗ

Σύγχρονο Μικροβιολογικό Εργαστήριο